Wanneer?

 

Waarom? 

Het komt regelmatig voor dat bedrijven bij bekende constructies en technieken blijven. Wanneer ze hiermee geen oplossingen zien wordt een vraagstuk als “onmogelijk” bestempeld. “Buiten de Kaders” begint met de aanname dat binnen de natuurwetten alles mogelijk is. Met dit uitgangspunt wordt ieder vraagstuk bekeken.

 

Wat?

"Buiten de Kaders" is een door Engineerick ontwikkelde conceptfase waarmee bedrijven geholpen worden buiten hun kaders te kijken. Het is een benaderingswijze die inzetbaar is bij de conceptbepaling van een machine, maar even effectief is op onderdeelniveau.

  

Hoe?

1. De basis vraagstelling wordt vastgelegd

Het komt regelmatig voor dat de vraagstelling al in een richting wijst. Dit beperkt je visie en kan ervoor zorgen dat er oplossingen over het hoofd worden gezien. Daarom wordt de vraagstelling teruggebracht tot hij aansluit op de behoefte waar hij vandaan komt. Bijvoorbeeld: Je wilt helemaal geen sorteermachine, je wilt dat de appels gesorteerd worden. Dit geldt ook bij onderdelen, je wilt geen veiligheidsafschermingen, het personeel moet veilig kunnen werken. Deze benadering brengt veel meer mogelijkheden aan het licht. 

2. Het gebied wordt vastgelegd waarin de vraagstelling opgelost kan worden

Vanaf de behoefte van een mens om zich te voeden, tot aan het laatste schroefje van een sorteermachine is er ruimte om de vraagstelling te benaderen. Wij maken dit gebied inzichtelijk om de mogelijkheden duidelijker te maken.

3. Er worden alternatieve oplossingen binnen het gehele gebied aangeboden

Er worden een aantal oplossingen binnen het gehele gebied aangeboden. In het geval van de sorteervraagstelling kan dit dus zijn: Voeding aanbieden waarin alle noodzakelijke voedingsstoffen verwerkt zijn, het groeiproces van de appels aanpassen zodat ze niet meer gesorteerd dienen te worden, een sorteermachine met vision systeem ontwikkelen, etc.

4. Het werkgebied wordt bepaald

In dit gedeelte van het proces wordt het gebied vastgelegd waarin de concepten ontwikkeld gaan worden. In het geval van het sorteren van appels wordt er bijvoorbeeld gekozen om een mechanische oplossing te ontwikkelen.

 5. Binnen het dit gebied worden zo veel mogelijk concepten ontwikkeld

Door gebruik te maken van een zelf ontwikkelde conceptentechniek bedenken we zoveel mogelijk concepten. Details als produceer- en monteerbaarheid worden in dit gedeelte nog niet meegenomen. 

6. Opleverfase concepten 

De concepten uit de vorige fase worden samen met de klant met behulp van een keuzematrix beoordeeld. Van het gehele proces ontvangt u een duidelijk rapport waarin het gehele verloop van de conceptfase omschreven is.

 

(Bovenstaande omschrijving betreft de complete aanpak. Bij een andere behoefte kan “Buiten de Kaders” op maat aangeboden worden.)