Welk 3D tekenprogramma is het beste?

 

Na de oprichting van een machine- of apparatenbouwbedrijf wordt vrij snel de keuze gemaakt met welk 3D tekenpakket er gewerkt gaat worden. Meestal wordt er op advies van een werktuigbouwkundig tekenaar in de nabije omgeving een pakket gekozen. Daarna laat men zich verder adviseren door de verkoper van het softwarepakket. Maar zijn dit de juiste uitgangspunten?

Om een goede keuze te kunnen maken is het belangrijk om eerst het doel van een 3D tekenpakket vast te stellen. Vervolgens is het belangrijk te kijken naar de eigenschappen van het bedrijf, klanten en toeleveranciers.

Wat is het doel van een 3D programma?

De output van een apparaten- of machinebouwer is het product. Alles waar een machinebouwer in investeert heeft als doel: het efficiënter ontwikkelen, produceren en verkopen van zijn producten. Het 3D tekenpakket draagt hieraan bij middels de volgende wegen:

Ideeën vastleggen

Een 3d softwarepakket is een gereedschap wat de mechanical engineer helpt bij het ontwerpen van zijn apparaat of machine.

Communiceren van ideeën

Zijn ideeën worden in 3D vastgelegd en kunnen zo eenvoudig met technische en niet technische relaties overlegd worden.

Ontwerpen testen

Het pakket zorgt ervoor dat een ontwerp digitaal opgebouwd en getest kan worden zonder iets te produceren. Doordat ieder detail vastgelegd is worden er minder fouten gemaakt en verdient het programma zichzelf terug.

Verkorten van time-to-market

Door software zo in te richten dat het goed aansluit op de producten van het bedrijf en de ontwerpen snel te communiceren zijn met belanghebbenden wordt de time-to-market verkort.

Verkoop verhogen

Door een product goed te kunnen presenteren en het zo te modelleren dat er snel varianten gemaakt kunnen worden wordt de verkoop verhoogd.

Welke aandachtspunten zijn belangrijk bij het maken van de keuze tussen 3D tekenprogramma's?

Software moet aansluiten bij de behoefte van het bedrijf, vandaag en in de toekomst. Gekeken naar de machine- en apparatenbouw zeggen wij zeggen dat er twee soorten bedrijven zijn: enkelstuks en seriebouw. Dit zijn twee verschillende soorten bedrijven met verschillende behoeften in flexibiliteit.

Enkelstuks en speciaalmachinebouw

Bij enkelstuks is flexibiliteit het belangrijkst. Dat wil zeggen dat modellen en samenstellingen met minimale voorwaarden opgebouwd en aangepast moeten kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat een ontwerpwijziging in een vergevorderd stadium verhoudingsgewijs een relatief lage tijdsinvestering heeft.

Seriebouw

Bij seriebouw is schaalbaarheid en automatisering belangrijk: vandaag gemaakte ontwerpen worden over vijf tot tien jaar nog steeds verkocht. Het is daarom belangrijk te letten op de mogelijkheden van een softwarepakket om ontwerpen parametrisch op te bouwen of ze aan te sturen. Dit om de gemaakte arbeid per product in de toekomst terug te brengen.

Overstappen is eenvoudiger voor de speciaalmachinebouw dan voor de seriebouwer

Een bedrijf wat grote series produceert en daar vele varianten en afgeleiden van maakt krijgt de meeste moeite om over te stappen. Voor de seriebouwer is het dus belangrijker meteen een goed 3D tekenpakket te kiezen dan voor de speciaalmachinebouwer.

Persoonlijke voorkeur

De mechanical engineer geeft veelal de voorkeur aan het 3D tekenpakket waarin hij in het begin van zijn carrière de meeste uren gemaakt heeft. Zijn denkwijze is immers aan het pakket aangepast, alle andere 3D tekenprogramma’s lijken hier onlogisch door.

Waar werken relaties mee?

Partners, toeleveranciers klanten kunnen ook een vinger in de pap krijgen bij het bepalen van het softwarepakket. Wil je namelijk dat andere bedrijven ook met jullie bestanden overweg kunnen dan zullen ze hetzelfde pakket, in dezelfde versie moeten gebruiken.

Vraag je wel af in hoeverre het belangrijk is dat relaties met ontwerpdata overweg kunnen: Meestal is het voldoende om 3D bestanden in algemene formaten aan te leveren zoals: .STEP .STL etc. Dit kan met vrijwel ieder 3D tekenpakket. Hiernaast levert het beschikbaar stellen van originele bestanden kans op onbedoelde wijzigingen, verwarring en het uitlekken van vertrouwelijke informatie.

Zijn er fundamentele verschillen in 3D tekenprogramma’s?

Cloud-based of lokaal

De oudere gevestigde softwarepakketten werken lokaal. Dit heeft als voordeel dat er onafhankelijk van een (snelle)internetverbinding gewerkt kan worden en dat bestanden in eigen beheer zijn.

Over het eigen beheer kan afgevraagd worden of dat een voordeel is: wanneer je eigen beheer als een voordeel ziet betekent dat dat je aanneemt dat je beter bent in het beheren van bestanden dan het cloud-based platform of dat de risico’s van data buiten de deur leggen hoog worden ingeschat.

Productiegericht vs presentatiegericht

3D ontwerpsoftware kan productiegericht of visualisatiegericht. Het ene pakket zal dus meer aansluiten op de kunst van het produceren, terwijl het andere zich zal richten op het zo natuurgetrouw presenteren van een ontwerp.

Kwaliteit van de support

Youtube en Google bieden veelal uitkomst op de meeste vragen, maar wanneer je langer op zoek bent naar een antwoord kan een goede support uitkomst bieden.

Schaalbaarheid van de licenties

Voor een bedrijf kan het belangrijk zijn met de markt mee te schalen, zowel in personeel als in softwarelicenties. Wanneer er vooraf verwacht wordt dat dit belangrijk gaat worden is het goed om te onderzoeken welke mogelijkheden de softwareleverancier kan bieden.

History-based vs History-free

Het modelleren van onderdelen kan op twee manieren: History-based en history-free. History-based is het parametrisch ontwerpen van onderdelen waarbij de geschiedenis van het onderdeel vastgelegd wordt: functies zijn afhankelijk van voorgaande functies. Dit kan een voordeel zijn wanneer iemand weet wat hij aan het doen is. Wanneer iemand minder kennis heeft van parametrisch ontwerpen, de intentie van het ontwerp of gewoon haast heeft kan het tegen je gaan werken.

History-free modelleren is gebaseerd op het wijzigen van vlakken in plaats van schetsgeometrie. Het voordeel hieraan is de vrijheid in het wijzigen van de modellen. Wanneer het eindresultaat nog niet bekend is, is het minder wenselijk om relaties in modellen in te bouwen.

Wat zijn de kosten van een 3D tekenprogramma?

De kosten van 3D pakketten kunnen variëren. Nieuwe programma's als bijvoorbeeld Fusion 360 van Autodesk kosten minder dan gevestigde programma’s die een flinke positie in de industrie verworven hebben, zoals Inventor en Solidworks. Hiernaast hebben ze vaak ook nog vooruitstrevende functies en samenwerking mogelijkheden.

Het nadeel van nieuwe 3D tekenpakketten is dat ze nog niet veel gebruikers hebben, waardoor het moeilijker is om bestanden met anderen te delen of extra capaciteit te vinden die snel kan aansluiten op een project.

Naarmate het softwarepakket een sterkere positie in de markt krijgt zal het aantal beschikbare flexibele krachten én de prijs van de software omhoog gaan.

Hoe maak je een keuze?

Er zal gekeken moeten worden wat van bovenstaande er op het moment voor de organisatie het zwaarst weegt. Het is moeilijk om heel ver in de toekomst te kijken en daar al mee te gaan rekenen. Wanneer je blanco kan beginnen met een mechanical engineer die bereid is een nieuw pakket aan te leren, kan het goed zijn met het oog op de toekomst naar de nieuwe pakketten te kijken.

Het grootste deel zit volgens ons in gewenning en inzicht. Bij het natekenen of wijzigen van bestaande tekeningen is het belangrijk dat de mechanical engineer goed begrijpt hoe de software werkt. Voor ontwerpen is technisch inzicht, praktische ervaring en logisch nadenken veel waardevoller dan een tekeningenpakket.

Lijkt het op dit moment misschien te complex of kostbaar om eigen software aan te schaffen en mechanical engineers aan te nemen? Lees dan dit


Rick Peters

Eigenaar/consultant Engineerick Development Engineers


Terug naar blog

Interesse in onze diensten?
Neem direct contact met ons op!

Vind jij iets van dit artikel of heb je iets toe te voegen?